Her på siderne er vi, begge som proband i hver sit træ, foreløbig i gang med at samle oplysninger om vores Aner og Slægt, vore rødder, slægtled forud for vores eget proband led, tilbage til og med vore 5 x tipoldeforældre...

Login | Registrér for at få en brugerkonto

Til overskriftens formål modtager vi meget gerne alle former for viden - her under rettelser - og input, og, som det gerne skal fremgå af klovnebilledet, modtager vi også meget gerne fotos tilbage til og med vore 5 x tipoldeforældre... Med "Aner" mener vi vores genetiske forgængere, der for et hvert menneske, alt i alt, tilbage i tidsregningen igennem 8 slægtled = 8 minus (-) slægtled af forgængere, der udgør 510 personer = 155 forældrepar/familier (Fortløbende F - numre) = 155 mandlige og 155 kvindelige personlige individer, før enhver proband, i en direkte fortids genetisk linje, som kun for helsøskende er nøjagtig den samme. (Inklusiv probanden = 512 fortløbende I - numre). "Aner" i genetisk forstand er den andel af deres gener, som to individer har til fælles på grund af den måde, som de er i familie med hinanden. To individer deler gener, hvis generne er identiske ved arv. To gener er identiske ved arv, hvis generne er kopier af det samme gen i en tidligere generation. En forælder og et barn deler halvdelen af deres gener, - identisk ved arv, - eftersom halvdelen af barnets gener er kopieret fra hver forælder. To helsøskende vil ligeledes dele halvdelen af deres gener. To halvsøskende vil dele en fjerdedel af deres gener ved arv. Fjernere og fjernere slægtninge vil dele mindre og mindre andele af deres gener. For en egenskab, hvis arvelighed er høj, så vil individer, som deler en stor del af deres gener ved arv, ligne hinanden. Er arveligheden lav, så spiller slægtskab en mindre rolle for lighed mellem slægtninge. Så med "Slægt" mener vi hver vores 510 aners blodsfæstede søskende, søskendebørn, søskendebørns børn, osv... Men også medslægtninge i form af hver vores 510 aners tilknyttede svogre/medsvogre/onkler, svigerinder/medsvigerinder/tanter, hel- og halvfætre/kusiner og nevøer/mednevøer, niecer/medniecer osv... Titler der alle er indsat som kælenavne. Og ikke at forglemme, vores efterkommere i 1. efterslægtled, Gitte og Jette, vores 2 børn og Carsten, vores svigersøn. Og i 2. efterslægtled, Mathis, Jonathan og Nynne, Jette og Carstens 3 børn og dermed vores børnebørn og hvad der deraf må komme i fremtiden... Det er i nævnte rækkefølge fra venstre Jette, Mathis, Jonathan, Nynne og Carsten, der ses på forsidebilledet øverst oppe til venstre. NB: Log ind og klik på Mogens eller Beksens gener, som giver adgang til en oversigt med et ulige tal for mandlige og et lige tal for kvindelige, - adskilt med bindestreg, - fornavn/-navne, efternavn/-navne og en lokalitet! Tallet foran alle personers fornavne er deres I eller Id nr. som kan bruges til søgning på personen. At nogle er anført med to efternavne, - overvejende den kvindelige part i et viet par, - skyldes, at der medmindre, gom og bruds oprindelige efternavne er sammenfaldende, så er den ene parts oprindelige efternavn, indskrevet efter den anden parts oprindelige efternavn! Hvis begge er indskrevet med et andet efternavn, efter det oprindelige, kan det skyldes forskellige faktorer: F. eks. en offentlig tilladelse eller en selvbestaltet navneændring! Lokaliteten, der er indskrevet - adskilt med bindestreg - efter alle personers sidst indskrevne efternavn, er personens sidst konstaterede bopæl. Langt overvejende, parvis den samme, fordi det langt overvejende, er parrenes sidst konstaterede fælles bopæl, der er indskrevet. Hvor der i andre forbindelser er indskrevet lokaliteter, er der anvendt adressering, der er i overensstemmelse med, hvad der var gældende på redigeringsdatoerne! Med forbehold for fejl, mangler, grammatik- og skrivesjusk, takkes der for interessen, af Beksen og Mogens!

Kontakt mig

email imageHvis du har spørgsmål eller kommentarer til oplysningerne på dette websted, vær venlig at kontakte os. Vi glæder os til at høre fra dig.

Søg

Artikler

Varianter efter I = Individ eller efter F = Familie og betydninger: Første bogstav efterfulgt af punktum: A./a. = adoption B/b = biologisk barn = efterkommer. BB/Bb/bb = biologisk barnebarn = efterkommer. BF/Bf/bf = bedsteforældre = aner. F/f = forælder generationen = aner. P/p = proband. (BrSøFæKuUt) Første bogstav efterfult af punktum: P./p. = pap/pleje: Både aner og efterkommere. Sidste bogstav: P/p = partner: Både aner og efterkommere. OB/Ob/ob = oldebarn = efterkommer. Tal*T/t = gange tipoldefar, -mor, -forælder = Aner. ’I’ bruges ikke hverken i tanke eller udtale. Efter sidste bogstav i alle slægtled, skal der i tanke og tale, anvendes: ’person, nummer’, der af praktiske pladsmæssige årsager ikke er indskrevet i noget person ID. ’I P 1’ tænkes og udtales derfor, kort og godt: ’Proband nummer et’ og ’I PP 2’: ’Proband partner ’F’ bruges heller ikke hverken i tanke eller udtale. Efter sidste bogstav i alle slægtled, skal der derfor, både i tanke og tale anvendes: ’familie, nummer’, der af praktiske og pladsmæssige årsager, ikke er indskrevet i noget familie ID. ’F P 1’ tænkes og udtales derfor, kort og godt: ’Proband familie, nummer et’.