Adgang til websidens oplysninger kræver, at du anmoder om et brugernavn med et tilhørende kodeord. - Send din login anmodning via sms til 3025 4655 eller via mail til anerogslaegt@outlook.dk – Når du har modtaget dit brugernavn og dit kodeord, klikker du på login og bliver sendt videre til en loginside, hvor du kan indtaste dit brugernavn og dit kodeord. Med et efterfølgende klik på login, bliver du returneret her til forsiden, hvorfra du som indlogget kan få adgang til siden FAMILIETRÆ, ved at klikke på ordet FAMILIETRÆ. Ordet står her over, længst til venstre. Via FAMILIETRÆET kan du opleve den til enhver tid foreløbige præsentation af efterkommere, aner og tilhørende slægter. - Via selve præsentationen, som består af navnetavler, via hvilke du har klikkeadgang til de navngivne personers indtastede data, via klik på navne, symboler og sorte og gule pile. - Afprøv så meget du lyster og se selv hvad der sker...

Login | Registrér for at få en brugerkonto

For at give adgang til visse personsøgninger, er personerne tildelt et ID nummer. - Personernes ID numre begynder bogstavet I, der er efterfulgt af et enkelt mellemrum til selve nummeret Selve nummeret, er så vidt det har været muligt, identisk med den registrerede fødselsdato (dag måned og årstal), som et sammenhængende 8 cifret tal (Fx I 01011641, medmindre flere personer er født denne dato, for så er de næste ID numre: I 2.01011641, I 3.01011641 osv.). I de tilfælde hvor kun fødselsårstal eller -år og -måned er kendt eller blot sandsynlige, er ID numrene tildelt i den rækkefølge de er dukket op fra gemmerne, begyndende med første ledige dato i år eller måned. - Navnene begynder med et kendt kaldenavn eller fornavnet og fortsætter: = det fulde navn + eventuelle fødenavne markeret med en *, + første og sidst registrerede opholdsby/-landsby. Er sidst registrerede opholdsby/-landsby i parentes: (Bynavn), betyder det at personen er død i den indsatte by/-landsby. - Både for- mellem- tildelt- efter- *efternavn, den registrerede fødeby/landsby og den sidst registrerede opholdsby, er indsat i rubrikken til fornavn. - Både data der tilhører to personer af hver sit køn og data der tilhører to personer af samme køn, udgør deres egen familie i forbindelse med et fælles forældreskab, uanset barnets biologiske afstamning. - For at give adgang til familie søgning er familierne tildelt et ID nummer, - Familiernes ID numre begynder med bogstavet F, der er efterfulgt af et enkelt mellemrum til selve nummeret. Selve nummeret er identisk med enten datoen ni måneder før parrets første fællesbarns fødselsdato eller parrets registrerede vielsesdato(dag måned og årstal), som et sammenhængende 8 cifret tal (Fx F 01011641, medmindre flere personer er registrerede som forældre eller viet denne dato, for så er de næste ID numre: F 2.01011641, F 3.01011641 osv). – OBS: Så mange aner har vi hver især: Enhver persons aneantal svarer til Danmarks befolkningsantal i 2017, over MINDRE END 24 G = 24 generationer, og til NÆSTEN 6 gange over 25 G, af hver 25 år = ca. 800 år bagud til omkring den tid hvor Dannebrog if. sagnet dalede ned over Valdemar Atterdags omtrent slagne hær, ovre i Estland og bevirkede, at det der var tæt på et nederlag til en sejr...

Kontakt os

email imageHvis du har spørgsmål eller kommentarer til oplysningerne på dette websted, vær venlig at kontakte os. Vi glæder os til at høre fra dig.